Simning i Burlöv

Hos oss ska alla deltagare känna sig välkomna och inkluderade i vår undervisning.
  • Målgrupp: Barn, Ungdom
  • Arrangör: SK Sydsim

Sydsim har valt att satsa på undervisning för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar från och med hösten 2018. Vi kommer att använda oss av både inkluderad och integrerad verksamhet. Det innebär att en del gånger kan vi erbjuda undervisning i våra ordinarie grupper och en del gånger kan vi främst erbjuda undervisning i mindre grupper om 2-3 deltagare alternativt privatundervisning. 

Sydsim erbjuder:

  • Många barn med olika funktionsnedsättningar klarar sig generellt bra i vår verksamhet utan en resurs. Det gäller bland annat barn med ADHD, lindriga CP-skador och lindrig autism.  För dessa barn erbjuder vi undervisning i våra ordinarie grupper men där vi ber föräldrarna kontakta oss för råd och hjälp vid anmälan. 

  • För en del barn med funktionsnedsättningar krävs lite extra hjälp med undervisningen för att klara sig i vattnet. Det kan vara allt från hjälp med kommunikationen till stöd i vattnet på grund av rörelsehinder. Här erbjuder vi integrerad undervisning med en av våra resursledare.

Informationen ovan innebär självklart inte att alla barn med angivna diagnoser klarar sig utan extra stöd. Är ni som föräldrar osäkra ska ni kontakta kansliet så försöker vi hitta den bästa lösningen.

Program

Vårterminen 2019 är uppdelad i 2 perioder:

Period 1 är 22/1-12/3.

Period 2 är 19/5-14/5

Simgrupperna kommer att vara på tisdagar mellan klockan 17-19.30.

Nytt för denna termin är att det kommer att vara sommarsimning 21/5-11/6. Det innebär att det kommer erbjudas simning två gånger per vecka under denna period.

Anmälan

Har ni barn med funktionsnedsättning är det alltid en god idé att kontakta vårt kansli för att få hjälp med lämplig grupp, boka ett prova-på och få prata med någon sakkunnig som kan hjälpa er få rätt förutsättningar för en god undervisning hos oss i Sydsim.

  • Ni mejlar Maria Allisson, Contact, hos Sydsim där ni uppger ert barns namn, ålder, diagnos,  förkunskaper inom simning/vattenvana, om ert barn går i särskild skola alternativt har extra stöd i en ordinarie klass i skolan.
  • Maria svarar sedan på detta mejl och bokar in er för ett prova på tillfälle på cirka 10 minuter.

  • Efter prova-på tillfället får ni information om en grupprekommendation samt om vi anser att ert barn behöver extra stöd eller ej i vår simskola.

Så här anmäler ni ert barn till simskola

Om ert barn har blivit rekommenderad extra stöd, kontakta Maria Allisson. Annars kan vi inte ordna en resurs eller lämplig grupp åt er. Vi har ett begränsat antal resurser i vår verksamhet och kan därför inte garantera att alla som söker simskola med resurs varje termin kan få plats men vi tar emot barn i mån av resurser och möjlighet.

Om ert barn har blivit rekommenderad en vanlig simskola utan extra stöd, kontakta simskoleansvarig Malin Algotsson på Contact. Hon hjälper er hitta en lämplig grupp, dag och tid för ert barn att simma i vår simskola.  Genom att anmäla er via Malin får också de framtida ledarna information om ert barns diagnos och är då förbereda på att det kan påverka ert barns inlärning till vis del.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter