Kampsport i Helsingborg

Kampsport i Olympiahallen Stationsträning
  • Målgrupp: Barn, Ungdom, Vuxen
  • Arrangör: Fenix kampsport

Träning måndagar kl 17.30 för dig med någon funktionsnedsättning.

Det finns fler tider om du vill träna i en annan grupp, gå in på Fenix hemsida.

Intagning under hela terminen.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter