Animerad film i Malmö

Att animera betyder "att ge liv". I en animerad film ger du bilder eller föremål liv genom att du filmar en eller ett par bildrutor i taget. Tekniken gör det enkelt att få en pappersfigur eller en lerklump att röra sig!
  • Målgrupp: Barn, Ungdom
  • Arrangör: Malmö Kulturskola

Vi jobbar i mindre grupper och gör filmer i olika tekniker. Kursen är på måndagar och från 11 år.

Om anmälan: Du kan inte anmäla dig via nätet. Du behöver kontakta receptionen och sedan ringer en lärare tillbaka. Tanken är att det ska bli ett samtal mellan föräldern och läraren om barnets behov och sedan deltar du i en provlektion. Kurserna är inte inriktad på någon särskild funktionsnedsättning. Därför är samtalet mellan förälder och lärare viktigt då de ser till att barnet kommer till rätt grupp. Om det är möjligt försöker vi erbjuda barnen plats i våra ordinarie grupper.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter