Minnesutredning

Under en minnesutredning får du göra flera undersökningar för att vi ska kunna ställa eller avfärda en diagnos. Oftast behöver du ha med dig en närstående som kan hjälpa dig att minnas och ge dig stöd under utredningen.

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Ta gärna med en närstående under undersökningarna.

Vid ditt första besök får du göra minnestester, EKG, blodtrycksmätning och lämna blodprover. Den närstående som du tagit med får träffa en av våra kuratorer för ett samtal.

Efter provtagningarna får du och din närstående träffa en läkare för samtal, ytterligare minnestester och en kroppslig undersökning. Därefter går det oftast att ställa en diagnos på den sjukdom som orsakar minnessvårigheterna. Efter det sätter vi in en eventuell behandling.

Ibland behöver du gå vidare med fler undersökningar för att kunna ställa en diagnos. Förutom medicinsk behandling erbjuder vi även rådgivning och stöd från arbetsterapeut och kurator, både till dig och till dina närstående.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter