Minnesutredning

Under en minnesutredning får du göra flera undersökningar som sedan vägs samman för att kunna ställa eller avfärda en diagnos. Oftast behöver du ha med dig en närstående som kan hjälpa dig att minnas och ge dig stöd under utredningen.

Så här går det till

Vid första besöket får du göra minnestester, EKG, blodtrycksmätning och lämna blodprover. Din närstående får träffa en av våra kuratorer för ett samtal. Efter provtagningarna träffar du och din närstående en läkare för samtal, ytterligare minnestester och en kroppslig undersökning. Därefter går det oftast att ställa en diagnos på den sjukdom som orsakar minnessvårigheterna och sätta in eventuell behandling.

Ibland behöver man gå vidare med fler undersökningar för att kunna ställa en diagnos. Förutom medicinsk behandling erbjuder vi rådgivning och stöd från arbetsterapeut och kurator både till dig och närstående.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter