Blodprov på nyfödda (PKU)

Ett PKU-prov är ett blodprov som tas på alla nyfödda barn när de är två dagar gamla. Genom PKU-provet går det att få reda på om barnet har medfödd sköldkörtelhormonbrist eller andra ämnesomsättningssjukdomar.

Provtagningen inklusive förberedelse av barnet tar ungefär 10 minuter.

Det behövs inga särskilda förberedelser, men det kan vara bra att amma före provtagningen så att barnet känner sig lugnt.

Vi tar provet från ett blodkärl på barnets hand eller fot. Barnet kan amma eller få lite sockerlösning i munnen under tiden, för att lindra obehaget vid sticket.

Om PKU-provet visar att barnet kan ha brist på sköldkörtelhormon eller annan ämnesomsättningssjukdom, gör man en ny undersökning
och provtagning på barnet.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?