Bloddialys

Dialys får man när njurarna helt eller till största delen har slutat att fungera. Det finns två former av dialys, påsdialys och bloddialys. Om man får bloddialys filtreras och renas blodet genom ett filter med hjälp av en speciell dialysmaskin.

Hur lång tid tar det?

Behandlingen tar fyra till fem timmar, tre gånger i veckan, ibland oftare.

Före

Ett blodkärl, oftast på underarmen, opereras för att bli större och för att blodflödet ska bli tillräckligt stort för att användas i en dialysbehandling. Detta görs några månader innan behandlingen påbörjas. Vi akut dialysstart kan en kateter (slang) opereras till ett halskärl.

Under

Blodet leds ut från blodkärlet genom en dialysslang, renas på restprodukter i dialysmaskinen och leds tillbaka in i kroppen igen. Under tiden kan man sitta eller ligga i en speciell stol eller säng, samtidigt som man till exempel vilar, tittar på TV eller läser en bok.

Efter

Hur man mår efter varje dialysbehandling är olika för varje person och kan variera från dag till dag. Det är vanligt att man känner sig trött en stund efter behandlingen.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.