Vi söker deltagare till patientråd

Hur vill du att cancervården i nordöstra Skåne ska fungera? Vill du vara med och utveckla detta? Vi behöver dina tankar och idéer!

Hjälp oss ta sjukvården in i framtiden. Hur vill du att cancervården ska fortsätta att utvecklas för att motsvara dina förväntningar och krav på bästa sätt? Vi behöver dina tankar och idéer.

Vi söker dig som är intresserad av att delta i vårt patientråd för cancervård och bidra till sjukvårdens utveckling. Vi är ett forum för patienter/närstående, i nuläget 9 personer som träffas regelbundet och delar med oss av vår syn på, erfarenheter av och tankar/idéer kring cancervårdens utveckling. Vi önskar nu utöka med ytterligare ett par deltagare, gärna yngre för täcka en bredare åldersgrupp.

Vi tror att du är intresserad av hur cancervård kan bedrivas och dess utvecklingsmöjligheter. Du har erfarenhet av situationer där du själv, eller någon närstående, haft kontakt med, besökt eller varit inlagd på sjukhusen i Hässleholm, Kristianstad eller Ystad.

Förutsättning: Du bor i upptagningsområdet för våra sjukhus. Du vill engagera dig, delta aktivt och träffa oss fyra gånger per år.

Ersättning: Du bjuds på en god fika vid träffarna.

Tidsperiod: Du deltar i patientrådet för cancervård ett till två år och kan sedan ersättas av annan intresserad invånare.

Välkommen med din intresseanmälan

Brev skickas till: Heléne Öberg, adm. plan 13, CSK, 291 85 Kristianstad
E-post: Contact

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.