Kortare vårdtid och färre stick för cancerpatienter

PICC-line
Skånevård Kryh satsar på PICC-line inläggningar för kortare vårdtider och färre stick för patienterna. Idag finns två sjuksköterskor på Centralsjukhuset Kristianstad och två på Lasarettet i Ystad som utför själva inläggningen. – Det är en del i cancersatsningen men vi finns till för alla patienter, oavsett diagnos, som kan gynnas av att få en PICC-line inlagd, säger sjuksköterska Ylva Wirén.

PICC-line är en central kateter som fästes med förband på insidan av överarmen. Den används främst för att ge medicin intravenöst men det går även bra att ta exempelvis blodprover. Alternativet är att operera in en subkutan venport i ett blodkärl på halsen och under huden vid bröstkorgen. Den stora vinsten med att istället använda en PICC-line ligger i att patienten inte behöver vänta på en operationstid vilket i många fall fördröjer behandlingsstart.

– Vi kan ofta sätta en PICC-line ganska snabbt efter det vi fått in en remiss. Det hela tar cirka en till två timmar och därefter kan patienten påbörja sin behandling omgående. Det är en stor hjälp när det gäller att korta väntetiden, förklarar Ylva Wirén.

En annan fördel är att de patienter som behöver få antibiotika intravenöst under en längre tid slipper bli stucken upprepade gånger. Istället får de antibiotikan via PICC-line som sitter kvar till dess att behandlingen är avslutad.

– Det finns patienter hos oss i sjukvården som egentligen inte är så pass sjuka att de behöver ligga på sjukhus, men som ändå skrivs in för att de dagligen behöver få medicin intravenöst. Dessa patienter kan med hjälp av en PICC-line och stöd från ASiH istället vårdas hemma. I vissa fall kan det innebära att patienten var inlagd på sjukhus i så mycket som sex veckor. Vi vet att det finns många vinster med vård hemma, exempelvis minskad risk för infektioner, berättar sjuksköterska Ingela Ask.

– PICC-line är ingen ny företeelse utan har funnits ett antal år tillbaka. Det som har hänt det senaste året är att vi har kompletterat vår ultraljudsutrustning med en så kallad Sherlock. Med den kan vi se kateterns läge, och vi kan om det behövs justera direkt på plats. Det medför att patienterna slipper att röntgas för att säkerställa att allt är rätt och ytterligare vårdtid kan sparas. Framförallt minimerar vi obehag för våra patienter genom detta, men vi frigör även tid för exempelvis läkare som istället kan ta emot ytterligare en till patient, säger Ylva Wirén.

Ylva, Ingela och deras två kollegor på Lasarettet i Ystad Marie Burman och Karin Olsson är behjälpliga alla verksamheter inom såväl Hässleholm, Kristianstad som Ystad.

– I och med satsningen kommer vi att kunna utöka antalet PICC-line vi sätter per vecka. Vår målsättning är att vi ska kunna hjälpa alla patienter, med eller utan cancerdiagnos, som kan lämpa sig för en PICC-line, avslutar Ingela Ask. 

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.