"Bäst i Sverige" inom myokardscintigrafi

Klinisk fysiologi och nuklearmedicin i Kristianstad har fått utmärkelsen "Bäst i Sverige" för bästa kliniksvar för myokardscintigrafi i en kvalitetsjämförelse. Myokardscintigrafi eller hjärtscintigrafi är en undersökning av hjärtat. Med en gammakamera tar man bilder av hjärtat för att kunna bedöma hjärtmuskelns blodförsörjning, hjärtats storlek och pumpförmåga.

Utmärkelsen delades ut i december 2016 av kvalitetssäkringsföretaget Equalis som anordnar program för att kvalitetssäkra olika diagnostiska undersökningar inom hälso- och sjukvården. Syftet med att delta i extern kvalitetssäkring är att granska resultat så att de är tillförlitliga och jämförbara oavsett var och vilken metod som används.

Det är biomedicinska analytiker och sjuksköterskor på klinisk fysiologi och nuklearmedicin som deltar och registrerar sina resultat i kvalitetssäkringsprogrammet. Efter varje avslutad omgång får de en rapport där deras resultat jämförs med de andra deltagarnas resultat och ibland även med referensmetodvärden. Resultaten jämförs även med i förväg bestämda kvalitetsmål.

– Hos oss finns en mix av ny personal och mycket erfaren personal. Under många år har medarbetarna arbetat med tydlig inriktning på kunskapsöverföring. Det betyder att nya medarbetare lärs upp av en erfaren kollega, säger Catarina Castman, enhetschef på Klinisk fysiologi-nuklearmedicin.

– Alla medarbetare är otroligt duktiga på att dela med sig av sin kunskap till varandra. Samtidigt är nya medarbetare bra på att ta till sig ny kunskap. Det finns utrymme för bredvidgång, tid för att lära sig nytt och tid för att hålla sig uppdaterad om nya rön och ny teknik.

– Vårt arbetssätt med kunskapsöverföring kopplat till kvalitetssäkringsprogrammet ger oss en viktig vägledning och riktning. Och med denna topplacering är det en tydlig kvalitetsstämpel för idogt arbete och att vi arbetar på rätt sätt.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.