Drop in införs på röntgen i Kristianstad

Från och med den 1 december kommer röntgenmottagningen i Kristianstad att införa drop in för skelett- och lungundersökningar. – Vi vet att det finns en önskan hos våra patienter att själva kunna bestämma när de vill genomföra sin undersökning. Med drop in kan vi erbjuda den möjligheten till alla som har remiss till röntgen, berättar enhetschef Åsa Törnkvist Holm.

Införandet av drop in kommer att kräva ett förändrat arbetssätt på mottagningen men Åsa anser att det är en win-win situation för alla parter.
– Patienterna får möjlighet att själva avgöra när det passar dem bäst att komma. Visst kommer det att förekomma väntetid beroende på att vi inte helt kan styra patientinflödet, men dessa variationer brottas vi med redan idag. Och det finns alltid en möjlighet att komma tillbaka vid ett annat tillfälle om så önskas.

För verksamheten innebär drop in att mycket administrativ tid kan sparas in. Det medför att mer tid kan läggas på det patientnära arbetet. Främst handlar det om att man kommer kunna minimera antalet ombokningar i och med att patienten redan från början kan bestämma när det passar att komma. Något som idag är tidskrävande för såväl patienter som vårdpersonal. Dessutom kommer vi inte ha tomma tider då patienter uteblivit.

Akuta undersökningar kommer alltid att prioriteras före drop in-besöken. Alla röntgenundersökningar kräver en remiss.
– Självklart kommer det medicinska tillståndet att avgöra vem som undersöks först. För övriga är det turordning som gäller, säger Åsa.

Drop in finns sedan flera år tillbaka på röntgenmottagningen i Ystad och även på röntgenmottagningen i Hässleholm sedan slutet av augusti.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.