Kontinuitet och trygghet med barnläkare på plats

På BVC erbjuds alla barn i Sverige hälsobesök och vaccinationer mot ett flertal sjukdomar. Hälsobesöken innefattar bland annat undersökningar och samtal om barns hälsa, utveckling, mat, sömn, säkerhet, behov och rättigheter.

Vår barnläkare, Therese Saksø, arbetar förutom med hälsobesöken med att ta hand om och behandla de barn som är sjuka. Det ger en trygghet och kontinuitet som är ganska ovanlig på just BVC. Genom att Therese finns på plats kan föräldrar och barn få hjälp på ett och samma ställe och behöver inte remitteras till en annan läkare på barnkliniken på sjukhuset. Som barnläkare på BVC följer Therese barnen i flera år och kan erbjuda en helhetskontakt till föräldrarna.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter