Magnetkameraundersökning (MR)

När du blir undersökt i en magnetkamera används ett starkt magnetfält i kombination med radiovågor för att avbilda kroppens olika organ.

Undersökningen tar mellan 20 minuter och en timme.

Inför undersökningen behöver du ta av dig:

  • smycken och piercingar
  • hårklämmor och glasögon
  • färgade kontaktlinser
  • smink

Du kommer att få byta om till speciella kläder som är helt utan metallföremål. Det finns låsbara skåp där du lämnar värdesaker. Om du är gravid ska du informera din läkare och MR-personalen om detta.

Undersökningsutrymmet är upplyst och magneten är öppen i båda ändar. På den kroppsdel som ska undersökas lägger vi en så kallad spole, en typ av radiosändare.

Oftast får du åka in med huvudet först, men ska du undersöka någon del av benen får du åka du in med fötterna först.

När bilderna tas hör du ett bankande ljud från magnetkameran. Därför får du öronproppar och hörselkåpor som du kan lyssna på musik eller radio med. Under bildtagningen är det viktigt att du ligger helt stilla för att bildkvaliteten ska bli bra.

Under hela undersökningen kan vi se dig från ett närliggande rum och du kan närsomhelst påkalla vår uppmärksamhet. Mellan bildtagningarna kan du prata med oss.

För att få en tydligare bild kan vi behöva ge dig ett kontrastmedel via en spruta i armen.

I de flesta fall får du lämna sjukhuset direkt efter undersökningen.

Om du har fått ett lugnande läkemedel eller läkemedel som påverkar ögonen får du inte köra bil efteråt.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter