Projekt Hälsostaden

Det som Hälsostaden erbjuder är nytt i sitt slag. Här arbetar både kommunen, vårdcentralerna och den sjukhusbundna specialistvården under ett och samma tak. Vårt samarbete gör att du som patient inte behöver oroa dig för att hamna mellan stolarna.

Projekt Hälsostaden finns sedan 2013 som ett pilotprojekt på Ängelholms sjukhus. Vi arbetar för en bättre vårdkedja för dig som patient och en bättre arbetsmiljö och delaktighet för oss anställda. 

Genom att sammanföra medarbetare från både kommun, primärvård och specialistvård, så kan man studera flera patientgruppers olika förutsättningar. Det ger oss möjligheten att kunna se nya lösningar och sätt att arbeta i vår verksamhet.

Vi tror på:

  • Ökad tillgänglighet
  • Möjlighet att erbjuda vård/omsorg på rätt nivå
  • Förbättra patientflöden mellan sjukhus, primärvård och kommun

Ett vårdutbud med det lilla extra

Med våra nya satsningar så vill vi förbättra flödet och tillgängligheten för våra patienter.

Hälsostadens mobila akutteam

Hälsostaden har ett mobilt akutteam som vänder sig till dig som är äldre och är i behov av akuta punktinsatser i hemmet.

Några av målen med satsningen är att underlätta sjukvården för dig, skapa bättre trygghet, ge en snabbare bedömning i samband med akut sjukdom och undvika onödiga inskrivningar på sjukhuset. 

Hälsostadens närsjukvårdsteam

Närsjukvårdsteamet har samma syfte och mål som det mobila akutteamet, men riktar sig till dig som är äldre och kanske har flera sjukdomstillstånd och behov och som befinner dig i ett instabilt läge.

Om du behöver bli inskriven, så blir du det hos närsjukvårdsteamet och teamets läkare blir din ansvariga läkare. Närsjukvårdsteamet riktar sig till dig som bor i Ängelholms kommun.

Kommunal korttidsavdelning

Vi är en korttidsavdelning som tar emot patienter efter sjukhusvistelse. Målet med vistelsen hos oss är att du ska kunna återgå till ditt ordinarie boende eller planera för något annat boende.

Hos oss arbetar bland annat undersköterskor som har speciell kompetens för rehablitering av patienter med olika sjukdomsdiagnoser, och även för patienter i livets slutskede, så kallad palliativ vård.

Kommunal korttidsavdelning

Hälsostadens kvälls- och helgmottagning

Vi tar hand om dig som blir akut sjuk och inte kan vänta tills din ordinarie vårdcentral öppnar. Våra öppettider är kvällar och helger och vi finns i akutmottagningens lokaler på Ängelholms sjukhus.

Hälsostadens kvälls- och helgmottagning

Projekt Hälsostaden är en egen verksamhet och förvaltning inom Region Skåne, direkt underställd regionledningen, och som drivs gemensamt av Ängelholms kommun och Region Skånes förvaltning Hälsostaden.

Se en film om Hälsostaden

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.