Om projektet Hälsostaden

Här arbetar kommunen, vårdcentralerna och sjukhusets specialistvård under ett och samma tak för att erbjuda de mest sjuka äldre en sömlös vård. Ett koncept som ska underlätta vardagen för patienterna och öka tillgängligheten till vården.

Se filmen om Hälsostaden

Genom förbättrade arbetssätt vill vi:

  • Öka tillgängligheten och minska vårdköerna.
  • Förbättra möjligheten att erbjuda vård och omsorg på rätt nivå.
  • Minska risken för att patienter hamnar mellan stolarna.

Projektet har ett särskilt fokus på att underlätta för de mest sjuka äldre, till exempel vill vi minimera onödiga resor till sjukhuset och från sjukhuset.

Därför har ett nytt arbetssätt införts där ett team från sjukhuset snabbt åker ut till hemmet eller äldrevårdsboendet och gör bedömningen på plats. Det har visat sig vara ett bra sätt att förenkla vardagen för patienter och öka möjligheten till ge vård och omsorg på rätt nivå.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter