Reproduktionsmedicinskt centrum

Här på Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC) är vi experter inom området reproduktion.

På vår reproduktionsmottagning i Malmö erbjuder vi bland annat utredningar av barnlöshet,  assisterad befruktning, upprepade missfall, utredning och behandling av tillstånd med hormonella rubbningar hos man och kvinna samt hormonell behandling vid könsbyten.

Vi har specialister inom områden som gynekologi, andrologi, endokrinologi och gynekologisk endokrinologi. Genom att samla flera olika specialiteter på samma ställe får vi bästa möjliga kunskap, både inom patientbehandling och inom forskning.

Vi jobbar hela tiden med att utveckla oss inom områden som handlar om reproduktiv hälsa genom att vi har en tät koppling mellan den kliniska verksamheten, forskningen och utvecklingen.

På mottagningen arbetar läkare, sekreterare, sjuksköterskor, barnmorskor, donationskoordinator, embryologer, biomedicinska analytiker, kanslister samt psykolog. Totalt har vi cirka 40 anställda som tar hand om patienter från hela Skåne, Blekinge, Kronoberg och delar av Halland.

Vi är en del av EU-finansierade projektet ReproHigh. Projektets mål är att ge medborgarna på den danska och den svenska sidan av Öresund den bästa servicen inom reproduktionsområdet – idag och i framtiden.

Läs mer om ReproHigh här.

Reproduktionsmedicinskt centrum ingår i verksamhetsområde endokrin reproduktion hud ögon (ERHÖ). Tillförordnad verksamhetschef är Eva Bartholdson.

Forskning

Vi bedriver en omfattande forskning både inom redan etablerade områden relaterade till reproduktiv hälsa samt inom nya områden.

Ett av våra forskningsområden rör sjukdomar i reproduktionssystemet. Under olika faser av livet hör sjukdomar i reproduktionssystemet till de vanligaste, exempelvis: medfödda missbildningar, testikelcancer, infertilitet, bröstcancer.

Vi undersöker om det finns gemensamma orsaker bakom som beror på ett samspel mellan genetiska anlag och miljö- och livsstilsfaktorer. Vår förhoppning är att kunna bidra till en bättre förståelse av orsakerna till sjukdomarna och utveckling av nya terapiformer samt vad man kan göra för att förhindra eller bromsa dem.
 
Ett annat viktigt forskningsområde är studier av brott på spermiekromatin i relation till chansen för graviditet. Vi har visat att andelen spermier med kromosombrott spelar en viktig roll för chansen till befruktning på såväl naturligt sätt som med insemination.

Alla studier genomförs vid RMC och Clinical Research Centre (CRC) samt i samarbete med andra forskargrupper både inom och utanför Lunds Universitet.

Här kan du läsa mer om våra forskargrupper:

Läs mer om forskning vid Skånes universitetssjukhus. 

Utbildning

En stor och viktig del av vår verksamhet är utbildning. Vi tar emot studenter från alla vårdutbildningar och på alla nivåer, från grundutbildning till specialistnivå.

Student på SUS

Din utveckling på SUS

Jobba hos oss

Vi välkomnar såväl nyutbildade som erfarna kollegor inom många olika professioner. Hos oss får du arbeta på en mindre enhet med familjär känsla med stor törst på kunskap och nya lösningar.

Reproduktionsmedicin är ett starkt utvecklande ämnesområde med stor potential till nya behandlingsmetoder och ständigt förbättrade resultat. Du kommer möta patienter i både stor glädje och förtvivlan där du kan göra skillnad.

Jobba på SUS

Lediga tjänster just nu