Neurokirurgi

Vårt uppdrag är att behandla skador och sjukdomar i kroppens mest vitala organ – hjärna och ryggmärg. Vi ansvarar för all neurokirurgisk vård, undervisning och forskning i södra Sverige.

Inom vår verksamhet i Lund utför vi operationer, pre- och postoperativ vård, neurointensivvård och poliklinisk verksamhet. Vi har också akutberedskap dygnet runt.

Verksamhetsområde Neurokirurgi har cirka 250 anställda. Verksamhetschef är Ola Nilsson.