Kvinnosjukvård

Kvinnosjukvården vid Skånes universitetssjukhus erbjuder akut och planerad vård i såväl sluten- som öppenvårdsform. Vi har komplett vård inom hela specialiteten Obstetrik och Gynekologi.

Vi utför avancerade operationer och tar hand om gravida som har någon form av komplicerad sjukdom. Vi vårdar även gravida som utvecklar sjukdom under graviditeten eller får besvär under graviditeten som inte kan behandlas på den egna mödravårdscentralen.

Obstetrik

Till oss kommer kvinnor med normala och komplicerade förlossningar samt kvinnor med sjuka ofödda barn.

Gynekologi

Vi tar bland annat emot cancerpatienter från hela regionen och utför avancerade kirurgiska behandlingar.

Forskning

Vi bedriver utveckling och forskning för att förbättra vården.

Utbildning

 Vi utbildar blivande undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor, medicinsk sekreterare, läkare och forskare från alla områden.

Jobba hos oss

Vi erbjuder bra introduktion, bra ledarskap och teamarbete i en dynamisk miljö. Välkommen med din ansökan!

Jobba på SUS

Lediga tjänster just nu