Barn- och ungdomskirurgi

Barn- och ungdomskirurgin i Lund är ett av Sveriges fyra centra för högspecialiserad barnkirurgi. Vi opererar och vårdar barn från nyföddhet till femtonårsdagen.

Vår verksamhet innefattar högspecialiserad kirurgisk vård med tonvikt på livshotande och sällsynta neonatala missbildningar i urinvägar, mage, tarmkanal samt vissa ovanliga tumörer. Vi utför även planerade allmänna kirurgiska operationer på barn från södra sjukvårdsregionen och akut allmänkirurgi på barn från Lund. 

Tillstånd vi behandlar 

Våra mottagningar och avdelningar

På Barn- och ungdomskirurgiavdelning 65 i Lund vårdar vi svårt sjuka spädbarn som behöver konstant övervakning, pre- och postoperativt, i en gemensam sal. På avdelningen vårdas även barn pre- och postoperativt, samt vid behov av observation vid akut sjukdom. På avdelningen finns förutom kirurgin även en del specificerade vårdplatser för andra delar av barnsjukvården.

Barnkirurgmottagningen har har specialutbildade sjuksköterskor egna mottagningar för gastrostomiskötsel, uro- och stomiterapi samt vissa barnmedicinska fall. Där förbereds också barn inför röntgenundersökningar där det kan behövas katetersättning eller nål inför narkos. Förutom mottagnings- och telefontider finns möjlighet till rådgivning av sjuksköterska eller undersköterska. 

Vi har inom barnsjukvården tillgång till barnoperationsavdelning och barnintensivvård och vi opererar regelbundet med robotassisterad teknik. Många mindre kirurgiska ingrepp görs som dagkirurgi, vilket inte kräver att patienten stannar kvar på sjukhuset utan kan gå hem samma dag.

Vårt samarbete med andra mottagningar och avdelningar 

För tidigt födda barn med operationskrävande missbildningar vårdas på Neonatalavdelningarna och sköts gemensamt av neonatologer och oss barnkirurger. Vi bistår även obstetriker med prenatal rådgivning, deltar i tvärprofessionella tumör-, gastro- och urokonferenser och utbildar ST-läkare, läkarkandidater och sjuksköterskor via föreläsningar och praktisk handledning.

I samma verksamhetsområde som Barnkirurgi ingår Barnhjärtcentrum, som är en av landets två kliniker som bedriver högspecialiserad vård för barn med medfödda hjärtfel. Denna patientgrupp behöver ofta barnkirurgisk konsultation och ibland barnkirurgiska ingrepp. Därför finns en verksamhet med dagliga thoraxingrepp på samma operationsavdelning som barnkirurgin och även en barnintensivavdelning där dessa barn vårdas.

Forskning

Inom vår verksamhet bedrivs betydande forskning inom alla specialiteter och vi har en lång tradition av forskning och utveckling. För närvarande bedrivs klinisk forskning bland annat inom:

  • Anorektala missbildningar
  • Hirschsprungs sjukdom
  • Kirurgi i ett globalt perspektiv
  • Hypospadi
  • Sacrococcygeala teratom
  • Appendicit
  • Esophagusatresi
  • Blåsexstrofi
  • Inlärning av kirurgisk teknik
  • Robotkirurgi

Läs mer om forskningen på SUS

Utbildning

Inom Barn- och Ungdomskirurgi utbildas specialistläkare till barnkirurger och vår utbildning är ackrediterad av UEMS, den europeiska föreningen för medicinska specialister. 

Alla nyanställda får en introduktionsutbildning över verksamhetsområdet som innehåller allmän information och presentation av vårt arbete inom: patientsäkerhet, balanserat styrkort, hot och våld, rättigheter och skyldigheter som medarbetare samt barns rätt och barn som far illa.

Nya medarbetare inom barnsjukvården går även vår academy som är en utbildningsserie på 5 heldagar vars syfte är att bidra med mer kunskap inom barnkirurgi, barnkardiologi, neonatologi, barnintensivvård och bemötande av barn och familjer.

Vi tar emot studenter från alla vårdutbildningar och inom alla nivåer.


Student på SUS

Jobba hos oss

Är du sugen att prova en arbetsplats där varje medarbetare känner att de är en viktig del av vårt kugghjul? Att arbeta inom barnsjukvården är stimulerande, roligt och utvecklande. Du behöver inte vara vidareutbildad för att söka hos oss. Vi kan erbjuda individuellt anpassad introduktion och stöd ifrån engagerade medarbetare och professionella chefer som ser till varje individ.

Välkommen med din ansökan!