Rikssjukvård och profilområden

Skånes universitetssjukhus har fyra rikssjukvårdsuppdrag som Socialstyrelsen beslutat ska utföras av Region Skåne. Vi har också ett antal profilområden, där vi bedriver högspecialiserad vård som utmärker sig i Sverige och omvärlden.

Rikssjukvård

Rikssjukvård innebär att en viss typ av högspecialiserad vård centraliseras till ett eller två sjukhus i landet, för att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande. Socialstyrelsen utreder vilken vård som ska vara rikssjukvård samt i vilka landsting verksamheten ska bedrivas.

Profilområden