Ny studie om barn som handlagts på Barnahus Lund under 2015

Studien utförs genom granskning av patientjournaler för barn som, under 2015, varit aktuella för utredning på Barnahus Lund. Alla journaler kommer att avidentifieras så att enskilda individer inte kan identifieras.

Är du idag myndig eller är förälder till minderårig som varit i kontakt med Barnahus Lund och INTE önskar delta i studien? Kontakta studieansvarig Louise Laurell via telefon 046-17 80 28.

Studiens syfte är; "att kartlägga omfattningen av sjukvårdskontakter hos barn som handläggs på Barnahus Lund samt att undersöka samarbetet mellan sjukvården och socialtjänsten kring dessa barn".

Studien kommer genomföras 26/1-19/6 – 2017.

Mer information angående studien.

Läs mer om barnahus