Ny infart till Inga Marie Nilssons gata i Malmö

Måndag 6 mars stängs Inga Marie Nilssons gata för motortrafik.

Byggarbetet fortsätter på sjukhusområdet i Malmö vilket innebär att byggarbetsområdet vid Inga Marie Nilssons gata utökas. Gatan stängs för motortrafik i höjd med Inga Marie Nilssons gata 38. Från 6 mars öppnas en ny infart för motortrafik till Inga Marie Nilssons gata 28-34 från söder, via Jan Waldenströms gata.

Observera att gående inte påverkas av gatuavstängningen.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta arbete kan medföra.