Forskningssamarbete med bild och funktion

Verksamhetsområdet Bild och funktion på SUS har en väl utvecklad organisation för att planera och genomföra forskningsprojekt.

Det kan gälla allt från småskaliga interna projekt till storskaliga multicenterstudier. Projekten kan vara internfinansierade och/eller externfinansierade.

Du som vill etablera kontakt för ett sådant samarbete är välkommen att skicka in en ansökan.

Det är även nödvändigt att fylla i en modalitetsspecifikation  (MR och/eller
övriga modaliteter, till exempel CT, PET-CT). Val av blankett för modalitet är beroende av vilken/vilka typer av undersökningar som ingår i planerat önskat projekt.

Du behöver Acrobat Reader för att använda formulären. Programmet kan installeras kostnadsfritt.

Till ansökan skall bifogas projektplan inkl publiceringsplan. Utlåtande från etikprövningsnämnd och strålskyddskommitté ( i förekommande fall) skall bifogas. Dock kan vi börja behandla ansökan redan innan dessa kommittéer tagit beslut.

Samtliga ansökningar/modalitetsspecifikationer skickas till den för BoF SUS gemensamma adressen: Contact

Vid frågor vänd dig till:

Malmö MR/CT/rtg/ulj Forskningssjuksköterska: Anetta Bolejko Contact  040-33 86 29

Klinisk Fysiologi Forsknings-BMA: Helene Kjellström Contact 040-33 87 07

Lund MR/CT/rtg/ulj Forskningssjuksköterska: Titti Owman Contact 046-17 35 50

Klinisk Fysiologi Forsknings-BMA: Ann-Helen Arvidsson Contact 046-17 39 70

Malmö/Lund Neurofysiologi Forsknings-BMA: Pernilla Mickelsson-Lindén Contact 046-173389; 0709-941708

Forskningsrådet sammanträder under 2017:
Malmö: 18/1, 8/3, 19/4, 24/5 och 21/6.
Lund: 20/1, 16/2, 16/3, 6/4, 17/5 och 15/6

Forskningsrådet behöver 21 dagar för att bearbeta ärendet från det att insända handlingar är kompletta. Efter det att forskningsrådet fattat beslut kommer detta att meddelas skriftligt.