Föreläsningar och patientutbildningar i Lund och Malmö

På Skånes universitetssjukhus anordnas föreläsningar och utbildningar för dig som patient och närstående. Lär dig mer om din sjukdom och ställ frågor till vårdpersonal. Vi har även föreläsningar för personal och patientföreningar.

Patientutbildningarna tas fram tillsammans med vårdpersonal, patienter och patientföreningar och det är din behandlande mottagning som bjuder in. Om du har frågor eller önskemål om fler patientutbildningar kan du kontakta Patientforum i Malmö eller Lund, din behandlande läkare eller vårdpersonal.


Kommande arrangemang:

15 mars: Malignt melanom - från kirurgi till nya behandlingar

För allmänheten
Tid: 15 mars kl 18.00-20.10 
Plats: Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1, SUS Malmö
Arrangör: Patientforum i Malmö, Allmänna sjukhusets i Malmö stiftelse för bekämpande av cancer.
Hela programmet för föreläsningen om Malignt melanom


30 mars: Att lyssna... bemöta, kommunicera och kunna ta tillvara när patienten är påläst

För personal och företrädare för patientföreningar
Tid: 30 mars kl. 13-16
Plats: Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5B, SUS Malmö
Arrangör: Patientforum.
Programmet  - Att lyssna... bemöta, kommunicera och kunna ta tillvara när patienten är påläst.

Anmälan: E-post: Contact eller telefon: 040-33 28 65.

 

5 april: Diabetes och följdsjukdomar av diabetes

För allmänheten
Tid: 5 april kl 18.00-20.30 
Plats: Aulan, Blocket (Entrégatan 7), SUS Lund
Arrangör: Sjukhusbiblioteket/patientforum, Lunds universitets diabetescenter samt Sydvästra Skånes Diabetesförening.
Hela programmet för föreläsningen om diabetes


19 april: Hur kan jag leva med cancer? – Cancerrehabilitering - pågår hela tiden

För allmänheten
Tid: 19 april kl 17.30-20.00
Plats: Aulan, Blocket (Entrégatan 7), SUS Lund
Arrangör: Sjukhusbiblioteket/Patientforum och Enheten för cancerrehabilitering, Skånes universitetssjukhus

Ta del av tidigare föreläsningar

Temadagar och populärvetenskapliga föreläsningar som arrangeras av Patientforum filmas och går att titta på i efterhand. Här kan du söka och titta på tidigare föreläsningar:

Filmade föreläsningar