Föreläsningar och patientutbildningar i Lund och Malmö

På Skånes universitetssjukhus anordnas föreläsningar och utbildningar för dig som patient och närstående. Lär dig mer om din sjukdom och ställ frågor till vårdpersonal. Vi har även föreläsningar för personal och patientföreningar.

Patientutbildningarna tas fram tillsammans med vårdpersonal, patienter och patientföreningar och det är din behandlande mottagning som bjuder in. Om du har frågor eller önskemål om fler patientutbildningar kan du kontakta Patientforum i Malmö eller Lund, din behandlande läkare eller vårdpersonal.


Kommande arrangemang:
 

9 maj: Stroke - föreläsningar och blodtrycksmätningar

För allmänheten
Tid: 9 maj kl 12.00-16.40
Plats: Jubileumsaulan, foajén, SUS Malmö
Arrangör: Sjukhusbiblioteket/Patientforum och Verksamhetsområde Neurologi och Rehabiliteringsmedicin samt flera patientföreningar.

 Programmet för Strokedagen22 maj: Att bli äldre - Om hjärnan, demens, läkemedelsbiverkan och fallrisk

För allmänheten
Tid: 22 maj kl 14.00-17.00
Plats: Jubileumsaulan,  SUS Malmö
Arrangör: Sjukhusbiblioteket/Patientforum och VE Minnessjukdomar

Programmet för Att bli äldre...


Ta del av tidigare föreläsningar

Temadagar och populärvetenskapliga föreläsningar som arrangeras av Patientforum filmas och går att titta på i efterhand. Här kan du söka och titta på tidigare föreläsningar: