Ombyggnation på sjukhusområdet i Malmö

Ombyggnation på sjukhusområdet i Malmö.
Det rivs och byggs nytt på sjukhusområdet i Malmö. Detta påverkar framkomligheten och möjligheten att hitta parkering. Var därför ute i god tid.

Pågående störningar och byggarbeten

In- och utfart till Malmö sjukhusområde sker via Fritz Bauers gata, Jan Waldenströms gata eller via Inga Marie Nilssons gata från väster.

Linje 99 sjukhusbussen

Måndagen 3 april startar en busslinje inne på Malmö sjukhusområde. 99 Sjukhusbussen ska underlätta för patienter, medarbetare och besökare på sjukhusområdet att ta sig runt på sjukhusområdet.

Linje 99 Sjukhusbussen - linjekarta och tidtabell på Skånetrafikens webbplats

Parkering finns i parkeringshuset Södervärn på Fritz Bauers gata, med infart från Södra Förstadsgatan.

Inga Marie Nilssons gata

Gatan är stängd för all trafik mellan Inga Marie Nilssons gata 26 och 38. Infart till Inga Marie Nilssons gata 32 sker från söder via Jan Waldenströms gata 24.

Inga Marie Nilssons gata 26-38 förblir stängd några år framöver, medan uppförandet av en ny vårdbyggnad på sjukhusområdet pågår. Gatan är stängd av säkerhetsskäl då kulvertarbete, kommande rivningar och uppförandet av ny vårdbyggnad kräver utökat arbetsområde.

Jan Waldenströms gata

Arbete med ny kulvert innebär begränsad framkomlighet vid Jan Waldenströms gata 20-22. Arbetet flyttar under april månad väster om Jan Waldenströms gata 24 och därefter råder ingen begränsad framkomlighet på platsen.

Anläggning av väg för byggrelaterad trafik pågår vid Jan Waldenströms gata 50. Infart ska ske via John Ericssons väg. Vägen ska trafikeras av tunga byggtransporter och avlasta det vägnätet inne på Malmö sjukhusområde.

Nya sjukhusområdet i Malmö

Under de kommande åren ska sjukhusområdet i Malmö utvecklas till ett modernt sjukhusområde som är väl förberett för framtidens vård.

På Region Skånes webbplats kan du läsa mer om nya sjukhusområdet i Malmö