Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg RPC

Vårt nya rättspsykiatriska centrum i Trelleborg är en anläggning för specialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning.

På Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg har vi endast heldygnsvård, som kompletteras med öppenvårdsmottagningar i Malmö, Helsingborg och Hässleholm.

Rättspsykiatriska mottagningar i Skåne

Hos oss arbetar ungefär 140 personer, och här bedrivs även utbildning och forskning kopplad till olika vårdutbildningar i regionen.

Anläggningen

Rymd, ljus och natur både utanför fönster och under fötterna utgör grunden till en läkande vårdmiljö. Vi har använt en noga efterforskad design för att utforma en bra miljö för både patienter och personal.

Vår nya anläggning har byggts som ett så kallat passiv- och plusenergihus.
Det innebär att byggnaden är mycket energieffektiv – med egenproducerad förnybar energi som ger ett överskott om två kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Huset värms och kyls med geoteknik och ventilation. Solfångare täcker varmvattenbehovet mellan mars och september. Vindkraft verk på tomten och solceller på taket producerar egen el.