Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg RPC

RPC Trelleborgh
Vårt nya rättspsykiatriska centrum i Trelleborg är en anläggning för specialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning.

På Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg har vi endast heldygnsvård, som kompletteras med öppenvårdsmottagningar i Malmö, Helsingborg och Hässleholm.

Rättspsykiatriska mottagningar i Skåne

Hos oss arbetar ungefär 140 personer, och här bedrivs även utbildning och forskning kopplad till olika vårdutbildningar i regionen.

Anläggningen

Rymd, ljus och natur både utanför fönster och under fötterna utgör grunden till en läkande vårdmiljö. Vi har använt en noga efterforskad design för att utforma en bra miljö för både patienter och personal.

Vår nya anläggning har byggts som ett så kallat passiv- och plusenergihus.
Det innebär att byggnaden är mycket energieffektiv – med egenproducerad förnybar energi som ger ett överskott om två kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Huset värms och kyls med geoteknik och ventilation. Solfångare täcker varmvattenbehovet mellan mars och september. Vindkraft verk på tomten och solceller på taket producerar egen el. 

Klassificering inom rättspsykiatrin

När man planerar rättspsykiatriska vårdlokaler utgår man från tre olika nivåer beroende på vilket vårdbehov som finns.

Nivå 1

Detta är är lokaler för patienter som bedöms vara rymningsbenägna med
hjälp av personer utanför kliniken. I Skåne finns ingen rättspsykiatrisk vård
för nivå 1-patienter.

Nivå 2

Detta är lokaler för patienter som bedöms vara rymningsbenägna men
där risken för rymning bedöms som relativt liten. Säkerhetsnivån är sådan att verksamheten kan vårda även häktade personer. Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg har lokaler på nivå 2.

Nivå 3

Nivår är till för patienter utan någon egentlig rymningsrisk. Lokalerna motsvarar en vanlig psykiatrisk slutenvårdsavdelning.