Öron- näs- och halsmottagning

Hitta hit

Flera bussar stannar vid Helsingborgs lasarett, hållplatserna: Helsingborg Lasarettet, Helsingborg Lasarettet huvudentré eller Helsingborg Lasarettet N. Bussinformation och tidtabeller finns på skanetrafiken.se.
Visa på karta

Visa telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss kommer du som behöver utreda och behandla exempelvis öron- och hörselproblem, tinnitus, besvär från näsa eller bihålor, röst- och sväljningsbesvär, yrsel, ansiktsförlamning eller andningsuppehåll i sömnen.

Vi utför alla former av öron-, näs- och halskirurgi bland annat operationer av nästäppa, näspolyper, bihålor, halsmandlar, snarkoperationer, hörselförbättrande kirurgi och halskirurgi av sköldkörtelkirurgi och borttagning av knutor och tumörer i halsområdet.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Du kan även skicka in en remiss som du har skrivit själv, en så kallad egenremiss. 

Ditt besök hos oss

Ta med dig:

  • legitimation
  • lista över mediciner som du tar
  • eventuellt högkostnadskort eller frikort.

Om du inte talar svenska kan vi boka en språktolk. Vi kan även boka dövblindtolk, teckenspråkstolk, skrivtolk eller TSS-tolk för dig som behöver det. Kontakta oss i god tid innan ditt besök.

Om du har fått förhinder till en bokad tid är det viktigt att du meddelar oss snarast möjligt eller senast 24 timmar innan. Besök som inte avbokats i tid debiteras och ingår inte i högkostnadsskyddet eller frikortet. 

Före besöket

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Vi som jobbar här

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, logopeder, audionomer och medicinska sekreterare.