Lung- och allergimottagning

Hitta hit

Flera bussar stannar vid Helsingborgs lasarett, hållplatserna: Helsingborg Lasarettet, Helsingborg Lasarettet huvudentré eller Helsingborg Lasarettet N. Bussinformation och tidtabeller finns på skanetrafiken.se.
Visa på karta

Visa telefontider och fler kontaktuppgifter

Hos oss utreds och vårdas du som har en lung- eller allergisjukdom.

Vi behandlar bland annat lungcancer, KOL, kronisk andningssvikt, allergiska näs- och ögonbesvär och astma.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär som du har. Det kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral skriver en remiss till oss.

Ditt besök hos oss

Registrera dig och betala för ditt besök på Diabetes- och endokrinologimottagningen, som finns på entréplan i huvudbyggnaden.

Ta med dig:

  • legitimation
  • lista över mediciner som du tar
  • eventuellt högkostnadskort eller frikort.

I din kallelse står det om du behöver förbereda dig på något särskilt sätt.

Om du inte talar svenska kan vi boka en språktolk. Vi kan även boka dövblindtolk, teckenspråkstolk, skrivtolk eller TSS-tolk för dig som behöver det. Kontakta oss i god tid innan ditt besök.

Ta inte med blommor och undvik starka dofter av hänsyn till allergiker.

Vi som jobbar här

Läkare, undersköterskor och sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, kurator och medicinska sekreterare.