Barn- och ungdomshälsovård Föräldrastödet 6-12 år

Hitta hit

Visa på karta

Visa telefontider och fler kontaktuppgifter

Till oss vänder du dig om du som förälder känner oro för ditt barn, eller om du upplever svårigheter i ditt föräldraskap och behöver stöd och rådgivning.

Det kan gälla ledsenhet hos barnet, problem i skolan och med kamrater, svårhanterligt humör och aggressionsutbrott, ängslan och osäkerhet, avvikande beteende, psykosomatiska reaktioner, syskonbråk, nya familjeförhållanden eller din egen osäkerhet i föräldrarollen.

Vi tar emot föräldrar som har barn i åldrarna 6-12 år.

E-tjänster

Så söker du vård hos oss

Du som förälder ringer själv och bokar tid för dig hos våra psykologer.

Ditt besök hos oss

Besöken är kostnadsfria.

Vi som jobbar här

Legitimerade psykologer