Vi bygger om

Helsingborgs lasarett byggs om och en ny vårdbyggnad byggs till för att kunna möta framtidens krav och erbjuda en bättre arbetsmiljö och bästa möjliga vård.

Det blir bland annat en ny operationsavdelning och en ny neonatalavdelning med möjlighet att vårda mamma och barn tillsammans. Det blir nya vårdavdelningar med enkelrum åt inlagda patienter. Lokalerna byggs så flexibelt som möjligt så att verksamheten ska ha möjlighet att växa och växla över tid. När om- och nybyggnationerna är klara kommer vi att ha ungefär 60 vårdplatser mer än idag.

Några pågående och kommande byggnationer:

Inne i huvudbyggnaden pågår främst ombyggnation av den Östra flygeln.
På utsidan tas byggnadsställningen på samma flygels norra fasad ned.
Runt sjukhuset pågår olika markarbeten. Området där nya vårdbyggnaden ska byggas är temporärt upplag för schaktmassor.

Gångstråket söder om läkarhuset stängs av

På grund av ett ledningsarbete i marken kommer gångstråket söder om läkarhuset att stängas av vecka 16 till 20.

Även gång- och cykelvägen från Bergaliden till akuten stängs. Den södra ingången till läkarhuset kommer endast att nås via trappan eftersom rampen stängs av. Cykelparkeringen söder om läkarhuset nås via den östra ingången.

Bårtransporter påverkas inte av arbetet och inte heller passagen utanför infektionsavdelningen utmed Svartbrödragränden. Gångstråk avstängt