Söka bidrag

Du som har en funktionsnedsättning kan få bidrag från olika fonder. Även handikapporganisationer och andra som arrangerar aktiviteter kan söka ekonomiskt bidrag för sin verksamhet.